Kørsel

Kørsel beregnes fra min adresse og til der, hvor hesten (eller hunden)
står opstaldet. Kr. 5,- pr. km på vejen ud. Prisen er incl. moms.

Ved behandling af flere samme sted, deles kørslen.