En behandling starter med en grundig gennemgang af hestens (sygdoms-) historie og hvordan hesten fungerer i dagligdagen. Det er vigtigt, at ejeren/rytteren er til stede for at få så mange oplysninger om hesten som muligt.

Hesten ses først på staldgangen og derefter fremvises den i skridt og trav. Nogle gange vil det være nødvendigt at se hesten i longe eller under rytter. Dette gøres for at se en sammenhæng mellem hestens historie/problemer og med hestens måde at bevæge sig på.

Herefter palperes/mærkes hele hesten igennem for at mærke efter varme, smerte, hævelse, muskelfylde og eventuelle bevægeindskrænkninger i et eller flere led.

Alle hestens led undersøges for bevægeindskrænkninger eller låsninger, da hesten kan kompenserer for nedsat bevægelighed i et led ved at øge bevægeligheden i et andet led.

Desuden er det meget vigtigt, at finde hovedårsagen til hestens problem og ikke kun behandle den evt. smertegivende struktur (symptombehandling).

På baggrund af undersøgelsen af hesten vælges den relevante behandling, som kan bestå af følgende:

Manuel behandling: 

 • Massage Strækøvelser/smidighedsøvelser

 • Mobilisering

 • Osteopati Lymfedrænage

 • ANT (Animal Normalization Therapy)

 

Træning:

 • Stabilitetstræning

 • Strækøvelser

 • Genoptræningsplan for den skadede hest

 • Vejledning i træning af hesten

El-terapi: 

 • Laser

 • Ultralyd

 • Magnetfeltsterapi


Et behandlingsforløb vil ofte bestå af 2-3 behandlinger.